Los editores analizan los claroscuros de la lectura

EL SECTOR DEL LIBRO ES UNA PARADOJA. Alterna alegrías y miserias. ¿Cuántas veces se ha pregonado el funeral del libro? Pero el papel no solo se resiste a ser enterrado sino que la industria facturó un 2,8% más en 2015 que el año anterior, según un análisis de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE). Los e-books solo representan el 5,1% del mercado.

Un sindicat més jove i escrit en femení

EN ELS ÚLTIMS ANYS, LA JOVENTUT VALENCIANA ha sigut un dels sectors socials més afectats per la crisi estafa a la qual ens ha portat aquest sistema. La taxa d’atur entre la joventut valenciana està prop del 47%, aquesta elevadíssima taxa d’atur, afecta la joventut en tots els seus aspectes, ja que en no poder treballar no es poden emancipar ni realitzar una vida independent. Segons les dades de l’Observatori d’Emancipació del Consell de la Joventut d’Espanya, els joves i les joves del País Valencià són dels que menys s’emancipen de tot l’Estat, se situa així el nostre territori en els seus mínims històrics pel que fa a taxa d’emancipació.

Amb CCOO, tu decideixes

DES DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE CCOO DEL PV S’HA PROMOGUT UN PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ENTRE LA SEUA AFILIACIÓ PIONER A LA NOSTRA ORGANITZACIÓ I TERRITORI.
A hores d’ara hi ha un procés de debat obert a totes les instàncies del nostre sindicat anomenat #RepensarCCOO.

Riesgos psicosociales: qué son y cómo pueden afectar a la salud del personal del sector educativo

EN NUESTRO ENTORNO LABORAL existen múltiples causantes de estrés, son los denominados estresores laborales o factores de riesgos psicosociales. Estudios recientes han puesto de manifiesto que este problema está adquiriendo proporciones alarmantes entre el personal del sector educativo y que, por tanto, es prioritario implantar medidas preventivas para eliminarlo o minimizarlo.

La defensa de la salud laboral, una estrategia clave para la acción sindical

LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL) nos recuerda que la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de los principios rectores de la política social y económica, velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Este mandato constitucional obliga a los poderes públicos a desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

Trabajamos por tu seguridad

EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 2015 de la Fundación para la Prevención de los Riesgos Laborales (a partir de ahora FPRL), la FECCOO solicitó siete acciones que se están ejecutando durante el año en curso. Dos de ellas se encuadran dentro de la línea de financiación sectorial, mientras que las otras cinco lo hacen en el marco de las acciones ejecutadas dentro de la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 para centros de menos de 50 trabajadores sin representación sindical.

La lluita per l’equitat

EL DRET A L’EDUCACIÓ ÉS UN DRET UNIVERSAL i per tant ha de ser assolible per totes les persones independentment de la seua procedència, condició social o opció ideològica. La nostra experiència ens diu, a més a més, que els drets no brollen com l’herba als prats humits sinó que solament els assolim quan lluitem per ells i aqueixa lluita és vencedora.

Fem història: passat i futur dels acords de centres en crisi

ABANS DE RES, UN POC D’HISTÒRIA. El primer Acord de centres en crisi del País Valencià es va signar en l’any 1985. Va ser un dels primers que es va signar a tot l’Estat, i en aquell moment, el millor. Entre aqueix any i 2005, els successius acords i les seues pròrrogues van permetre donar una solució a un miler de persones, que van optar majoritàriament per recol·locar-se en altres centres concertats.

Sindicalisme LGTB

FREEDOM AT WORK: La lluita sindical en l’àmbit internacional de l’activisme de persones lesbianes, homosexuals, transsexuals i bisexuals. La trobada mundial d’activistes sindicals LGTBIQ, té la presència d’afiliats i de delegats sindicals de CCOO-PV d’Educació.

#RepensarCCOO ¿oportunisme o oportunitat?

EL NOSTRE SINDICAT ESTÀ IMMERS des de fa un parell d’anys en una sèrie de debats participatius i reflexions compartides per tal de reformular i repensar l’acció del sindicat en un context canviant.

La FE CCOO PV anima a la seua afiliació a la participació

NOMÉS AMB SINDICATS FORTS ES PODRAN DEFENSAR ELS DRETS. La Conselleria d’Educació encara no té regulats els drets sindicals dels treballadors i de les treballadores de l’ensenyament. Aquesta mancança representa un dèficit democràtic que caldrà superar amb més participació.

“Fibrociment, No Gràcies”

LA COMISSIÓN DE “fibrociment, no gràcies” es va constituir per a conseguir la retirada del fibrociment a totes les escoles del Pais Valencià.